Prosjektstyring, byggeledelse, risikovurderinger, sikkerhetsløsninger

HaSec AS jobber i hovedsak med prosjektledelse og prosjektoppfølgelse for bl.a flyplasser, med fokus på anleggsarbeid og securitysystemer.

Vi kan hjelpe deg med:

Prosjektstyring, byggeledelse, gjennomføringsplanlegging, risikovurderinger, securitysystemer, offentlige anskaffelser m.m.

Les mer om våre tjenester

Referansene våre

Avinor Trondheim Lufthavn Værnes, Rygge sivile lufthavn, Avinor Bergen Lufthavn Flesland, Oslo Lufthavn Gardermoen, kaianlegg i Norge og Sverige.

Les om våre referanser her

Gode samarbeidspartnere

Vi har gode samarbeidspartnere, i blant andre Prosjektutvikling Midt-Norge, Opak AS, Rambøll Norge, Asplan Viak, Barlindhaug Consult, Seca Solutions, m.fl.

Våre samarbeidspartnere