Tjenester

 • Prosjektstyring
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • Økonomioppfølging
 • Design/designkontroll av flyplass og helikopterplasser
 • Utforming ihht BSL/Annex 14
 • Utformingsveiledning ifht ISPS
 • Securitysystemer og valg av løsninger
 • Offentlig anskaffelser, både klassisk sektor og forsyningssektoren
 • Vedlikehold/utforming av rullebanesystemer
 • Gjennomføringsplanlegging ved komplekse gjennomføringer (eks. flyplass i drift)