Referanser

Avinor Trondheim Lufthavn Værnes

 • Prosjektledelse S&L
 • Byggeledelse S&L
 • Betongrehabilitering av RWY
 • Prosjektledelse, nytt brannøvingsfelt
 • Byggeledelse, nytt brannøvingsfelt
 • Planlegging og gjennomføring av miljømomenter ifht grunnforurensing
 • Oppfølging av flysidetiltak
 • Oppfølging av landside. VA-anlegg
 • Byggeledelse av Apron Vest (ny flyoppstillingsplass)
 • Designkriterier og kontroll vs gjeldende forskrifter.
  (BSL/Annex 14) nye oppstillingsplasser, omlegging TWY, forlengelse av RWY
 • Prosjektledelse, perimetersikring av lufthavn. Nytt gjerde
 • Omfattende erfaring i valg av løsninger for Security

Avinor Bergen Lufthavn Flesland

 • Betongrehabilitering RWY
 • Koordinering, diverse arbeid RWY
 • Nytt brannøvingsfelt

 

Rygge sivile lufthavn

 • Premisser og gjennomføringsplan for montasje
  av nye røntgenmaskiner i bagasjeanlegg

Avinor, Evenes Lufthavn

 • Rullebanevedlikehold
 • Oppgradering av ILS-anlegg

Oslo Lufthavn Gardermoen

 • Planlegging/gjennomføring av montasje, nye røntgenmaskiner i bagasjeanlegg

Kaianlegg i Norge og Sverige

 • ISPS-sikring og planarbeid for godkjenning

Diverse bygg

 • Byggeledelse bygg