Om Hasec AS

Johannes Hanssen
 • Daglig leder/sivil ingeniør NTH Trondheim
 • Har over 20 års erfaring innenfor bygg-og anleggsvirksomhet.
  Allsidig erfaring fra større og mindre bygg- anleggsprosjekter, samt utredningsoppgaver
 • Siste 12 år i hovedsak jobbet innenfor kommunikasjonsrelaterte bygge-anleggsoppdrag, flyplass og havner

  Tlf: +47 91 55 26 57

 

Ole Wik
 • Partner/Ingeniør HIST. Bygg og anlegg
 • Har 15 års erfaring innenfor bygg og anlegg virksomhet.
  Jobbet hos entreprenør i 8 år og 7 år innenfor prosjekt- og byggeledelse
 • De siste 6 årene i hovedsak innenfor flyplassrelatert virksomhet

  Tlf: +47 92 81 51 00